PRESTATIEVERKLARINGEN

CE regelgeving

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) in werking getreden. De CPR beoogt de vrije handel binnen de EU te bevorderen en daarnaast een minimale mate van veiligheid van bouwproducten te garanderen. Bouwproducten die onder de CPR vallen moeten voorzien zijn van een CE markering en er dient een prestatieverklaring (DoP) beschikbaar te zijn. Deze prestatieverklaring kunt u terug vinden op de website van de fabrikant. De snellopers zullen snel voorzien zijn van een CE markering, maar de wat langzamer lopende artikelen kunnen nog enige tijd zonder CE markering worden geleverd. 

Deze artikelen zijn namelijk voor 1 juli 2014 geleverd en vielen toen nog in de overgangsperiode die door de EU was ingesteld. Ook voor deze artikelen geldt dat er een prestatieverklaring beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Laden
Laden
Laden
Laden